ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

Έκδοση κοινοχρήστων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την αξιόπιστη περιοδική μηχανογραφημένη έκδοση των κοινοχρήστων λογαριασμών του κτιρίου σας.

Είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσουμε την συνεργασία μας! Από εσάς θα χρειαστούμε τα αντίγραφα των έγγραφων του πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας του κτιρίου και του πίνακα κεντρικής θέρμανσης εάν υπάρχει σε ξεχωριστό έντυπο.

επικοινωνία όλο το 24ώρο